Grad Ludbreg kao vodeći partner potpisao Ugovor za dodjelu EU sufinanciranja za projekt DESCO | Grad Ludbreg