Hrvači završavaju dugu sezonu | Ludbreg – Grad čuda i legendi