Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja poduzetništva Grada Ludbrega | Grad Ludbreg