Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ludbrega, utvrđenih zakonom i Statutom Grada Ludbrega, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.
U općinama i gradovima do 3.000 stanovnika ustrojava se jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga, a u općinama i gradovima iznad 3.000 stanovnika može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel.

Odlukom o upravnim tijelima Grada Ludbrega od 04.12.2013. godine za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te prenijetih poslova državne uprave ustrojen je JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, Statutu Grada Ludbrega, odlukama Gradskoga vijeća i gradonačelnika.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik, a kojeg može i razriješiti sukladno odredbama zakona.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela kao unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga osnovani su odsjeci i to:

  • Odsjek za proračun i financije
  • Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove
  • Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu
  • Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte

DOKUMENTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Icon of Odluka o upravnim tijelima Grada Ludbrega 2013 Odluka o upravnim tijelima Grada Ludbrega 2013 (119.1 KiB)
Icon of Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Grada Ludbrega Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Grada Ludbrega (1.8 MiB)

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LUDBREGA

PROČELNICA
Irena Kučina, dipl.oec.
tel. 042/420-203
e-mail: irena.kucina@ludbreg.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
fax: 042/810-757

Voditelj Odsjeka:
Josip Horvat, mag.oec.
tel. 042/420-212
e-mail: josip.horvat@ludbreg.hr

Referent – samostalni knjigovođa
Anica Kolak
tel. 042/420-209
e-mail: anica.kolak@ludbreg.hr

Referent za računovodstvo
Ljiljana Gložinić
tel. 042/420-210
e-mail: ljiljana.glozinic@ludbreg.hr

Referent za računovodstvo
Ana Grgec
tel. 042/420-210
e-mail: ana.grgec@ludbreg.hr

Referent za upravne komunalne poslove
Anica Makar
tel. 042/420-211
e-mail: anica.makar@ludbreg.hr

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
fax: 042/420-206

Voditeljica Odsjeka
Mirjana Balažinec
tel. 042/420-205
e-mail: mirjana.balazinec@ludbreg.hr

Viši savjetnik za društvene djelatnosti i razvojne projekte iz oblasti
društvenih djelatnosti

Erina Stančin
tel. 042/420-204
e-mail: stancin.erina@ludbreg.hr

Savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
Svjetlana Katalenić
tel. 042/420-204
e-mail: svjetlana.katalenic@ludbreg.hr

Referent-tajnik za poslove gradonačelnika i zamj.gradonačelnika
Tina Novak
tel.042/420-200
e-mail: tina.novak@ludbreg.hr

Referent-administrativni tajnik
Marta Mezga
tel. 042/420-204
e-mail: marta.mezga@ludbreg.hr

Namještenici – spremač,dostavljač
Gordana Cindori
Ivana Križanić

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI
I IMOVINU

fax: 042/420-217

Voditelj Odsjeka:
Darko Rak, mag.iur.
tel.042/420-214
e-mail: darko.rak@ludbreg.hr

Viši savjetnik za javnu nabavu i komunalnu infrastrukturu
Darko Crnković, mag.oec.
tel.042/420-215
e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo – vježbenik
Robert Tkalec,struč.spec.ing.aedif.
tel.042/420-217
e-mail: robert.tkalec@ludbreg.hr

Stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Ivan Filipašić, bacc.ing.aedif.
tel.042/420-215
e-mail: ivan.filipasic@ludbreg.hr

Stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo
Perica Horvat, bacc.admin.publ.
tel. 042/420-216
e-mail: perica.horvat@ludbreg.hr

Viši referent za poljoprivredno i komunalno redarstvo
Mirjana Zmaić, bacc.ing.agr.
tel. 042/420-216
e-mail: mirjana.zmaic@ludbreg.hr

ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE

Voditeljica Odsjeka
Josipa Grđan
tel.042/420-207
e-mail: josipa.grdjan@ludbreg.hr

Savjetnik za poduzetništvo i turizam
Mateja Margić
tel. 042/310-094
e-mail: mateja.margic@ludbreg.hr

Viši stručni suradnik za razvojne projekte
Petra Međimurec
tel. 042/420-208
e-mail: petra.medjimurec@ludbreg.hr

Viši stručni suradnik za rad na projektu
Nikolina Nemec
tel.042/420-207
e-mail: nikolina.nemec@ludbreg.hr