Ludbreški aeromodelari ponovno u vrhu | Ludbreg – Grad čuda i legendi