Na Meki posađeno 1400 sadnica lavande | Grad Ludbreg