Najveće štete uzrokovane odronom zemljišta odnose se na vinogorja na području Grada Ludbrega | Grad Ludbreg