Održan 3. dio Obuke za diseminatore | Grad Ludbreg