Oprema d.d. intenzivno se priprema za suvremenu digitalnu preobrazbu industrijske proizvodnje | Grad Ludbreg