Otvoreno savjetovanje u donošenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2019. godinu | Grad Ludbreg