“Poljanec” slavi 85 godina | Ludbreg – Grad čuda i legendi