Potpisan Sporazum o partnerstvu za projekt vrijedan 7.893.853,69kn | Grad Ludbreg