Potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Grada Ludbrega za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Grada Ludbrega za 2020. godinu otvoren je od 25. svibnja 2020. godine do 03. kolovoza 2020. godine.

Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i razvoju svinjogojstva na području Grada Ludbrega. Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih proizvođača svinja.

Sredstva će se dodjeljivati za slijedeće mjere:

 • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja krmača za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krmača na domaćinstvu za rasplod od minimalno 2 do maksimalno 5 krmača u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kn po krmači.

 • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja svinja za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje tovljenika za potrebe vlastitog  domaćinstva minimalne težine od 80 kg nadalje. Potpora će se isplaćivati korisniku koji drži minimalno 3 komada svinja, a maksimalno 5 komada u iznosu od 300,00 kn po svinji.

Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine iznosi 5.000,00 kn.

Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka treba biti na području Grada Ludbrega.

Za Mjeru 11. Potpora za poticanje malih proizvođača svinja –  poticaj za uzgoj i držanje svinja sredstva su osigurana u Proračunu Grada Ludbrega.

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
 2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
 3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Presliku žiroračuna,
 5. Dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja kojeg vodi poljoprivredno gospodarstvo (preslika Identifikacijske kartice gospodarstva s JIBG-om),
 6. Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obaveza prema Gradu Ludbregu,
 7. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora – izjava o dvostrukom financiranju,
 8. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o broju stoke na poljoprivrednom gospodarstvu,
 9. Izjava o vođenju ili ne vođenju poslovnih knjiga,
 10. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora,
 11. Zapisnik ovlaštenog veterinara iz Veterinarske stanice Ludbreg – Nova d.o.o. te svinja za koju se ostvaruje potpora treba biti označena.

Zahtjev i izjave podnose se na posebnom obrascu koji se nalazi u nastavku teksta  ili se može podići u Odsjeku razvojne projekte, poduzetništvo i turizam Grada Ludbrega.

Icon of Mjera-11.-Potpora-za-poticanje-malih-proizvođača-svinja-poticaj-za-uzgoj-i-držanje-svinja (1) Mjera-11.-Potpora-za-poticanje-malih-proizvođača-svinja-poticaj-za-uzgoj-i-držanje-svinja (1) (280.2 KiB)
Icon of Izjava-o-iznosima-dodijeljenih-potpora-male-vrijednosti-u-sektoru-poljoprivrede-iz-drugih-izvora (1) Izjava-o-iznosima-dodijeljenih-potpora-male-vrijednosti-u-sektoru-poljoprivrede-iz-drugih-izvora (1) (288.3 KiB)
Icon of Izjava-o-registru-poreznih-obveznika (1) Izjava-o-registru-poreznih-obveznika (1) (447.0 KiB)
Icon of Izjava-o-vođenju-poslovnih-knjiga (1) Izjava-o-vođenju-poslovnih-knjiga (1) (245.4 KiB)
Icon of Izjava-dvostruko-financiranje (1) Izjava-dvostruko-financiranje (1) (176.9 KiB)
Icon of Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka (1) Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka (1) (224.7 KiB)

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za javni poziv» ili osobno u pisarnici.