Predsjednik Hrvatskog sabora na sastanku u Ludbregu | Grad Ludbreg