Predstavljena dva nova turistička sadržaja – “Glazbena razglednica” i “Kajkavski gartlic” | Ludbreg – Grad čuda i legendi