Pretprijava za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta Dostupnost do stana | Grad Ludbreg