Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te Odluci Župana Varaždinske županije od 09. travnja 2018. godine o proglašenju elementarne nepogode – odrona zemljišta za područje GRADA LUDBREGA obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA.

Fizičke i pravne osobe koje su uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih odronom zemljišta pretrpjele štetu na poljoprivrednom zemljištu, dugogodišnjim nasadima i građevinskim objektima, mogu nastale štete prijaviti Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Ludbrega najkasnije do 17. travnja 2018. godine.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu EN-P koji se može preuzeti osobno u prostorijama Grada Ludbrega ili na službenom portalu www.ludbreg.hr, a popunjene prijave mogu se predati u prostorijama Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14 svakog radnog dana u vremenu od 07.00-16.00 sati.
[divider_line]
Icon of Obrazac EN-P za prijavu štete Obrazac EN-P za prijavu štete (39.0 KiB)
[divider_line]
Prilikom prijave štete potrebno je predočiti na uvid dokaz o vlasništvu ili posjedovanju zemljišta za koje se prijavljuje šteta – presliku zemljišno-knjižnog izvatka ili posjedovnog lista ili presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva.
Za prijavu šteta na građevinama potrebno je dostaviti podatke o bruto i neto površinama oštećenih građevina te starosti građevina.

Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
Grada Ludbrega