Radionice Centra za socijalnu skrb u sklopu projekta Integrativan Ludbreg | Ludbreg – Grad čuda i legendi