Radionice Centra za socijalnu skrb u sklopu projekta Integrativan Ludbreg | Grad Ludbreg