Savjetovanje u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega | Grad Ludbreg