Sljedeća obuka za diseminatore 10. travnja | Ludbreg – Grad čuda i legendi