Twirling klub Ludbreg u posljednjim pripremama za državno | Grad Ludbreg