U Osnovnoj školi Ludbreg otvoren Senzorni park | Grad Ludbreg