Uređenje Kuharićeve, Krležine i Kratke | Grad Ludbreg