Uspješni robotičari Srednje škole Ludbreg | Grad Ludbreg