Vještina postavljanja pitanja – Radionica o komunikacijskim vještinama | Grad Ludbreg