Vještina postavljanja pitanja – Radionica o komunikacijskim vještinama | Ludbreg – Grad čuda i legendi