Gradu Ludbregu Nagrada za izvrsnost u stvaranju inovativnog i rastućeg poslovnog okruženja | Ludbreg – Grad čuda i legendi