Na području Grada Ludbrega osnovani su mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Područje mjesnog odbora je područje pojedinog naselja.

Na području Grada Ludbrega osnovani su slijedeći mjesni odbori: Ludbreg, Apatija, Bolfan, Čukovec, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec i Vinogradi Ludbreški.

Tijela mjesnog odbora su:

 • vijeće mjesnog odbora
 • predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. Izbornu jedinicu čini cijelo područje mjesnog odbora.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik, a broj članova pojedinog vijeća mjesnog odbora određen je prema broju stanovnika na području pojedinog mjesnog odbora.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika i potpredsjednika vijeća iz svog sastava, javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe Statuta Grada Ludbrega, Pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

Na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ludbrega provedenim 12. lipnja 2011. godine i nakon održanih konstituirajućih sjednica, u pojedina vijeća mjesnih odbora izabrani su slijedeći članovi, te predsjednici i potpredsjednici vijeća.

DOKUMENTI VEZANI UZ MJESNE ODBORE

Icon of Odluka o djelokrugu, ovlastima, načinu Izbora i financiranja MO na području Grada Ludbrega Odluka o djelokrugu, ovlastima, načinu Izbora i financiranja MO na području Grada Ludbrega (262.0 KiB)

Vijeće mjesnog odbora Ludbreg

 • KREŠIMIR ŠALIG, Ludbreg, M. Kerstnera 7
 • PETRA POKEC, Ludbreg, Trg svetog Trojstva 9 – potpredsjednica
 • NADA ŠPOLJARIĆ, Ludbreg, Kolodvorska 9 – članica
 • LJUBA HORVAT, Ludbreg, M. Krleže 7 – članica
 • BRANKO DOBEC, Ludbreg, Vinogradska 21 – član
 • NIKOLA VIDAKOVIĆ, Ludbreg, Vinogradska 35 – član
 • DRAŽEN FILIPOVIĆ, Ludbreg, Lovački put 1 – član
 • BISERKA STANČIN, Ludbreg, Bednjanska 33 – članica

Vijeće mjesnog odbora Apatija

 • TOMISLAV DENAČIĆ, Apatija 20 – predsjednik
 • ZLATKO BALAŠKO, Apatija 1B – potpredsjednik
 • DAVORIN MEĐIMUREC, Apatija 55 – član
 • MARIJAN PETRIĆ, Apatija 80 – član
 • JOSIP CRNKOVIĆ, Apatija 92 – član

Vijeće mjesnog odbora Bolfan

 • VLADO MIHALIĆ, Bolfan 90 – predsjednik
 • MARIJA VUJASINOVIĆ, Bolfan, Varaždinska 48 – članica
 • NADICA PETRIĆ, Bolfan, Ludbreška 11 – članica
 • BRANIMIR BOTAK, Bolfan, Srednja 9 – član
 • KRUNOSLAV PETRIĆ, Bolfan, Varaždinska 159 – član
 • NEVEN ĐURAŠEVIĆ, Bolfan, Varaždinska 109 – član
 • DRAŽENKA HUĐEK, Bolfan, Varaždinska 124 – članica

Vijeće mjesnog odbora Čukovec

 • VALENT PAVKOVIĆ, Čukovec, Glavna 36 – predsjednik
 • ROBERT MAKAR, Čukovec, Glavna 38 – član
 • DUŠICA KUČEKOVIĆ, Čukovec, Glavna 16 – članica
 • IVAN ŠTABI, Čukovec, Glavna 1 – član
 • FRANJO TRŽEC, Čukovec, Graci 3 – član

Vijeće mjesnog odbora Globočec Ludbreški

 • ZVONIMIR PETRINIĆ, Globočec L., Ludbreška 2 – potpredsjednik
 • DAVOR KOSEC, Globočec L., Izvorska 7 – član
 • STJEPAN NIKOLAUS, Globočec L., Ludbreška 95 – član
 • EDUARD HORVAT, Globočec L., Ludbreška 90 – član
 • TIHOMIR SOBOČANEC, Globočec L., Izvorska 22 – član
 • NATAŠA ZEMBER, Globočec L, Ludbreška 66 – članica

Vijeće mjesnog odbora Hrastovsko

 • BRANKICA KOVAČEK, Hrastovsko, Selska 76 – predsjednica
 • DAVID ŠTEFANEK, Hrastovsko, Ludbreška 12 – član
 • ŠTEFANIJA KRIŽANIĆ, Hrastovsko, Ludbreška 7 – članica
 • MLADEN GOTIĆ, Hrastovsko, Zavrtna 17a – član
 • IRENA LASTAVEC, Hrastovsko, Sv. Florijana 5 – članica
 • MARIJAN VIDOVIĆ, Hrastovsko, Selska 134 – član
 • BRANKO GOTIĆ, Hrastovsko, Ludbreška 37 – član

Vijeće mjesnog odbora Kućan Ludbreški

 • ŽARKO JALŠIĆ, Kućan Ludbreški 7 – predsjednik
 • STJEPAN VUKOJA, Kućan Ludbreški 50 – potpredsjednik
 • ANTUN NOVOTA, Kućan Ludbreški 1a – član
 • BRANKO ŠIMEGI, Kućan Ludbreški 17 – član
 • ZLATICA JEŽ, Kućan Ludbreški 3 – članica

Vijeće Mjesnog odbora Poljanec

 • MARIJAN HORVATIĆ, Poljanec, Varaždinska 149 – predsjednik
 • JADRANKA HAPP, Poljanec, Ludbreška 19 – članica
 • MARIO HORVAT, Poljanec, Varaždinska 200 – član
 • RENATA ŠUMIGA, Poljanec, Varaždinska 98 – članica
 • DAMIR JALŠEVEC, Poljanec, Varaždinska 35 – član
 • MARTINA BALAŠKO, Poljanec, Ludbreška 13 – članica
 • NIKOLA TENČIĆ, Poljanec, Ludbreška 25 – član

Vijeće mjesnog odbora Segovina

 • JOVICA JANKOVIĆ, Segovina 9 – predsjednik
 • VELJKO JANKOVIĆ, Segovina 23 – potpredsjednik
 • ZLATA FULIR PEJAKOVIĆ, Segovina 8 – članica
 • SINIŠA JANKOVIĆ, Segovina 31 – član
 • DAVOR TURKOVIĆ, Segovina 11 – član

Vijeće mjesnog odbora Selnik

 • TIHOMIR HORVAT, Selnik, Glavna 27 – predsjednik
 • VESNA GRADEČAK, Selnik, Gorica 27 – članica
 • MARIJA PREBEGOVIĆ, Selnik, Vl. Nazora 20 – članica
 • IVICA HORVAT, Selnik, Matije Gupca 13 – član
 • JURICA BOŽIĆ, Selnik, Vl. Nazora 23 – član
 • KREŠIMIR HORVAT, Selnik, R. Boškovića 1 – član
 • GORAN HORVAT, Selnik, Glavna 59 – član

Vijeće mjesnog odbora Sigetec Ludbreški

 • MILIVOJ BRLEK, Sigetec Ludbreški, B. Radića 42 – predsjednik
 • ZVONKO KIRIĆ, Sigetec Ludbreški, B. Radića 26 – potpredsjednik
 • MLADEN MAKAR, Sigetec Ludbreški, B. Radića 23 – član
 • DRAŽEN ŠESTAK, Sigetec Ludbreški, A. Šenoe 2 – član
 • ZLATKO SOVA, Sigetec Ludbreški, M. Krleže 8 – član
 • ZVONKO JADANIĆ, Sigetec Ludbreški, B. Radića 9 – član
 • MLADEN JELAKOVIĆ, Sigetec Ludbreški, A. Šenoe 51 – član

Vijeće mjesnog odbora Slokovec

 • BOŽICA MAKAR, Slokovec 77 – predsjednica
 • SANDRA LENČEK, Slokovec 87 – članica
 • DANIJEL GRABARIĆ, Slokovec 49 – član
 • ZDRAVKO GLOŽINIĆ, Slokovec 59 – član
 • TOMISLAV SKUPNJAK, Slokovec 69 – član

Vijeće mjesnog odbora Vinogradi Ludbreški

 • KATARINA ZADRAVEC, Vinogradi Ludbreški 22 E – predsjednica
 • ANICA KATANA, Vinogradi Ludbreški 68 A – članica
 • DEJAN GIZDAVEC, Vinogradi Ludbreški 67 D – član
 • IVAN LONČARIĆ, Vinogradi Ludbreški 100 – član
 • DARKO DEŽIĆ, Vinogradi Ludbreški 129 – član
 • ŽELJKO ZEMBER, Vinogradi Ludbreški 112 – član
 • BRANKO RADIKOVIĆ, Vinogradi Ludbreški 121 B – član
Skip to content