Na području Grada Ludbrega osnovani su mjesni odbori, kao oblici  mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim  poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Područje mjesnog odbora je područje pojedinog naselja.

Na području Grada Ludbrega osnovani su slijedeći mjesni odbori: Ludbreg, Apatija, Bolfan, Čukovec, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Poljanec, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec i Vinogradi Ludbreški.

Tijela mjesnog odbora su:

  • vijeće mjesnog odbora i
  • predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. Izbornu jedinicu čini cijelo područje mjesnog odbora.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće Grada Ludbrega posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Sva vijeća mjesnih odbora na području Grada Ludbrega imaju 5 članova, uključujući i predsjednika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života  koji na dan stupanja na snagu odluke Gradskoga vijeća Grada Ludbrega o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ludbrega ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori, a u skladu s odredbama Statuta Grada Ludbrega.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika i potpredsjednika vijeća iz svog sastava, javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe Statuta Grada Ludbrega, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

====================================

DOKUMENTI VEZANI UZ MJESNE ODBORE

====================================

Na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ludbrega provedenim 16. svibnja 2021. godine i nakon održanih konstituirajućih sjednica, u pojedina vijeća mjesnih odbora izabrani su slijedeći članovi, te predsjednici i potpredsjednici vijeća.

Vijeće Mjesnog odbora LUDBREG

KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4   – predsjednica
JANJA NAĐ IVANUŠA, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 7 – članica
DRAŽEN  FILIPOVIĆ, Ludbreg, Lovački put 1  – član
SANDRA DIJANOŠIĆ SKUPNJAK, Ludbreg, Ljudevita Gaja 7  – članica
IVAN  NOVAK, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 9  – član

Vijeće Mjesnog odbora  APATIJA

GORAN  FRANČIĆ,  Apatija  27  – predsjednik
MARKO  DENAČIĆ, Apatija  20  – član
ANDREJA  VAĐUNEC, Apatija  41  – članica
MIRJANA  NOVAK, Apatija  88  – članica
IVAN MEĐIMOREC, Apatija  34   – član

Vijeće Mjesnog odbora  BOLFAN

GORAN  LAZIĆ, Bolfan, Varaždinska 89 – predsjednik
NIKOLINA KANCIJAN GOLUBIĆ, Bolfan, Varaždinska  94   – članica
MARKO  MILAK, Bolfan, Školska  14  – član
NEVEN  ĐURAŠEVIĆ, Bolfan, Varaždinska 109  – član
DRAŽENKA HUĐEK, Bolfan, Varaždinska  124  – članica

Vijeće Mjesnog odbora  ČUKOVEC

IVAN  ŠTABI, Čukovec, Glavna  1   – predsjednik
ZORAN  KOVAČEK, Čukovec, Torčec  18  – član
DANIJEL  PIŠPEK, Čukovec, Glavna  8  – član
ZLATKO  TARADI, Čukovec, Graci  42   – član
ZORAN  KOS, Čukovec, Vinogradska  8  – član

Vijeće Mjesnog odbora  GLOBOČEC  LUDBREŠKI

EDUARD  HORVAT, Globočec L., Ludbreška  90   – predsjednik
BOŽIDAR  PAJNIĆ, Globočec L., Ludbreška  23   – potpredsjednik
DEJAN ZLATAR, Globočec L., Ludbreška 91   – član
KRISTINA KELEMEN, Globočec L., Izvorska 11   – članica
SLAĐANA  KAŠIĆ, Globočec L.,  Ludbreška 54   – članica

Vijeće Mjesnog odbora HRASTOVSKO

DANIJEL  KOLAK, Hrastovsko, Ludbreška  6    – predsjednik
NIKOLA  HRŽENJAK, Hrastovsko, Kalnička 8  – član
TAJANA  POVIJAČ, Hrastovsko, Selska  7   – članica
IVAN  GRGEC, Hrastovsko, Selska  70   – član
LANA  PAR, Hrastovsko, Selska 122   – članica

Vijeće Mjesnog odbora  KUĆAN LUDBREŠKI

ANICA  HAPP, Kućan Ludbreški 59   – predsjednica
DRAŽEN  NOVAK, Kućan Ludbreški  45   – član
KRUNO  JALŠIĆ, Kućan Ludbreški 1   – član
NENO  NOVAK, Kućan Ludbreški  38  – član
DUBRAVKO  JOVANOVIĆ, Kućan Ludbreški  46   – član

Vijeće Mjesnog odbora POLJANEC

MARIJA  BALAŠKO, Poljanec, Ludbreška  13  – predsjednica
KRUNOSLAV  SAČIĆ, Poljanec,  Ludbreška  11  – član
MARIO  HORVAT, Poljanec, Varaždinska  200  – član
NENAD  FUNTEK, Poljanec, Varaždinska  187  – član

Vijeće Mjesnog odbora SEGOVINA

VELJKO  JANKOVIĆ, Segovina  23  – predsjednik
JOVICA  JANKOVIĆ, Segovina  9   – član
SADIK ALAGIĆ, Segovina  14   – član
ZLATA  FULIR  PEJAKOVIĆ, Segovina  8   – članica
EMA  TURKOVIĆ, Segovina  9   – članica

Vijeće Mjesnog odbora SELNIK

KREŠIMIR  HORVAT, Selnik, Ruđera Boškovića  1  – predsjednik
MARIJA  KOLAK, Selnik, Stjepana Radića  20  – članica
MARIN  MATIJAŠEC, Selnik, Vladimira Nazora  10  – član
PETRA  DETELJ, Selnik, Vladimira Nazora  39  – članica
TOMISLAV  ČIĆ, Selnik, Glavna  78  – član

Vijeće Mjesnog odbora SIGETEC  LUDBREŠKI

IVAN HAVAIĆ, Sigetec L., Matije Gupca  43  – predsjednik
ZLATKO  SOVA, Sigetec L., Miroslava Krleže  8  – potpredsjednik
VALENTINA BRLEK, Sigetec L., Augusta Šenoe 57  – članica
IVANA TUREK, Sigetec L., Sajmišna  1  – članica
MLADEN MAKAR, Sigetec Ludbreški, B. Radića 23  – član

Vijeće Mjesnog odbora SLOKOVEC

MARKO  TKALEC, Slokovec 22   – predsjednik
BOŽICA  MAKAR, Slokovec  77  – članica
DRAGICA MARTINKOVIĆ, Slokovec 44  – članica
JOSIP  GLOŽINIĆ, Slokovec 1   – član
DAVOR  JANUŠIĆ, Slokovec  20  – član

Vijeće Mjesnog odbora VINOGRADI LUDBREŠKI

MARIO  VUSIĆ, Vinogradi L., Križevačka ulica 192   – predsjednik
SANDRA DEŽIĆ, Vinogradi L., Cvjetna ulica 1  – potpredsjednica
KRISTIJAN MODRIĆ, Vinogradi L., Križevačka ulica 148- član
KATARINA ZADRAVEC, Vinogradi L,Vinogradec 28  – članica
BRANKO RADIKOVIĆ, Vinogradi L.,Cvjetna ulica 72  – član