UPRAVNA  TIJELA  GRADA  LUDBREGA

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ludbrega, utvrđenih zakonom i Statutom Grada Ludbrega, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.

Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ludbrega od 18. srpnja 2019. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/2019)  za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ludbrega i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojeni su upravni odjeli te unutar njih odsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice.
Upravna tijela ustrojena su za obavljanje srodnih i međusobno povezanih poslova, a čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okvirima njihovog djelokruga.

U Gradu Ludbregu ustrojena su slijedeća upravna tijela

  1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV
  • Odsjek za financije i proračun
  • Odsjek za komunalni sustav, urbanizam i imovinu
  • Odsjek za javnu nabavu i komunalne investicije

 

  1. UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU
  • Odsjek za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam
  • Odsjek za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Odsjek za lokalnu samoupravu i opće poslove

DOKUMENTI

Icon of Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela (728.2 KiB)
Icon of Pravilnik o unutarnjem redu Pravilnik o unutarnjem redu (2.5 MiB) 

UPRAVNI ODJEL  ZA  FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV

PROČELNICA

Irena Kučina, dipl.oec.
tel.042/420-203
e-mail:irena.kucina@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  FINANCIJE  I  PRORAČUN

fax:042/810-757

Voditeljica Odsjeka:

Svjetlana Horvatić, mag.oec.
tel.042/420-212
e-mail:svjetlana.katalenic@ludbreg.hr

Referentica– samostalni knjigovođa

Ana Grgec, univ.bacc.oec.
tel.042/420-209
e-mail:ana.grgec@ludbreg.hr

Referentica za financije

Ljiljana Gložinić
tel.042/420-210
e-mail:ljiljana.glozinic@ludbreg.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU

fax:042/420-217

 Voditelj Odsjeka:

Darko Rak,mag.iur.
tel.042/420-214
e-mail:darko.rak@ludbreg.hr

Stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Ivan Filipašić, bacc.ing.aedif.
tel.042/420-215
e-mail:ivan.filipasic@ludbreg.hr

Viša stručna suradnica za graditeljstvo i prostorno uređenje

Tena Baranašić, mag. ing. amb.
042/420-217
e-mail:tena.baranasic@ludbreg.hr

Stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo

Perica Horvat,bacc.admin.publ.
tel.042/420-216
e-mail:perica.horvat@ludbreg.hr

Stručna suradnica za poljoprivredno i komunalno redarstvo

Mirjana Zmaić, bacc.ing.agr.
tel.042/420-216
e-mail:mirjana.zmaic@ludbreg.hr

Referentica za upravne komunalne poslove

Anica Makar
tel.042/420-211
e-mail:anica.makar@ludbreg.hr

Referentica za upravne komunalne poslove

Ivana Mesec
tel.042/420-211
e-mail:ivana.krizanic@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  JAVNU  NABAVU  I  KOMUNALNE  INVESTICIJE

Voditelj odsjeka za javnu nabavu i komunalne investicije

Darko Crnković, dipl.oec.
tel.042/310-094
e-mail:darko.crnkovic@ludbreg.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE, DRUŠTVENE  DJELATNOST I LOKALNU  SAMOUPRAVU

PROČELNICA

Erina Stančin,mag.iur.
tel. 042/420-219
e-mail:stancin.erina@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  RAZVOJNE  PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

Voditeljica Odsjeka:

Josipa Grđan, dipl.oec,.
tel.042/420-207
e-mail:josipa.grdjan@ludbreg.hr

Viša stručna suradnica za poduzetništvo i turizam

Melanija Struški,str.spec.oec.
tel.042/420-224
e-mail:melanija.struski@ludbreg.hr

Viša savjetnica za rad na projektu

Nikolina Nemec Blažin, mag. sociologije i mag.edukacije sociologije
tel.042/420-224
e-mail:nikolina.nemec@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  DRUŠTVENE  DJELATNOSTI  I  SOCIJALNU SKRB

Voditeljica Odsjeka:

Mateja Margić, mag.oec.
tel.042/420-224
e-mail:mateja.margic@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka:

Mirjana Balažinec,upr.pravnica
tel.042/420-205
e-mail:mirjana.balazinec@ludbreg.hr

Referentica – administrativna tajnica

Marta Mezga
tel.042/420-204
e-mail:marta.mezga@ludbreg.hr

Referentica – tajnica za poslove gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Tina Novak
tel.042/420-200
e-mail:tina.novak@ludbreg.hr

Skip to content