Gradsko vijeće Grada Ludbrega objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ludbrega.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ludbrega osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih Grada Ludbrega.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ludbrega koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Savjet mladih ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih sa sjedištem na području Grada Ludbrega.

Javni poziv te pripadajuće dokumente možete pronaći u nastavku.

Icon of 01 - ZAKLJUČAK 01 - ZAKLJUČAK (55.5 KiB)
Icon of 02 - JAVNI  POZIV 02 - JAVNI POZIV (156.7 KiB)
Icon of 03 - PRIJAVNICA 03 - PRIJAVNICA (12.6 KiB)
Skip to content