Gradsko vijeća Grada Ludbrega objavljuje ponovljeni Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ludbrega.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ludbrega osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih Grada Ludbrega.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ludbrega koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina.
Savjet mladih ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih sa sjedištem na području Grada Ludbrega.
Ponovljeni Javni poziv za Savjet mladih otvoren je do petka 18.02. 2022.

[wpfilebase tag=”file” id=3929 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=3930 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=3926 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=3927 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=3928 tpl=filebrowser /]