ZAŠTO ULAGATI I RAZVIJATI SVOJE POSLOVANJE U LUDBREGU?

 

pic1-polozaj

Položaj: Sjeverozapadni dio Hrvatske
Površina: 68,26 km2
Broj stanovnika: 8.478
Gustoća naseljenosti: 124,20 st/km2
Broj naselja: 12

Broj aktivnih tvrtki:144
Broj aktivnih obrta: 201
Broj zaposlenih: 2.177

Povoljan geoprometni položaj:

20 km do Koprivnice
25 km do Varaždina
25 km od Čakovca
90 km od Zagreba
15 km do autoceste A4 (Zagreb-Goričan)
40 km do prijelaza Goričan (sa Mađarskom)
50 km do prijelaza Dubrava Križovljanska (sa Slovenijom)

 

 

PREDNOSTI LOKALNE SREDINE

 • direktne olakšice i povlastice za investitore
 • odgovarajuća poduzetnička infrastruktura za razvoj gospodarstva
 • prometna povezanosti i povoljan geoprometni položaj
 • postojanje Programa ukupnog razvoja grada Ludbrega i ostale strateške relevantne dokumentacije
 • tradicija poslovanja te dugogodišnje iskustvo i suradnja s poslovnim partnerima u regiji i inozemstvu
 • razvijeno poduzetništvo – postojanje mreže malih poduzetnika i izvoznika
 • kvalitetni ljudski resursi – dostupna radna snaga za radno intezivne aktivnosti
 • ulaganja u programe obuke zaposlenika – stipendiranje deficitarnih zanimanja
 • velike mogućnosti za razvoj kontinentalnog turizma

URBANISTIČKI PLAN RAZVOJA POSLOVNE ZONE SJEVER

pic2-urbplan

PROJEKTI IZ PODRUČJA KULTURE I TURIZMA

DANI LUDBREŠKE SVETE NEDJELJE

Vjerska manifestacija koja se održava prve nedjelje u rujnu, a temlji se na čudu Pretvorbe Vina u krv Kristovu koje se dogodilo 1411. godine.
Svake godine privlači više od 100 000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva.

pic3-done

 


ARHEOLOŠKI PARK “IOVIA-LUDBREG”

pic5-arhGrad Ludbreg je, u suradnji s Ministarstvom kulture i Hrvatskim restauratorskim zavodom osmislio projekt Arheološkog parka „Iovia Ludbreg“.
Hrvatski restauratorski zavod, kao partner u projektu, započeo je arheološka istraživanja 2008.godine i kontinuirano ih provodio do 2011.godine
Napravljena je i serija suvenira brenda “Iovia”.

Krajnji cilj projekta je otvaranje arheološkog parka i uređenje povijesno arheološke zbirke s brojnim popratnim turističko edukativnim sadržajima.

 

 

pic6-smarteng

POGODNOSTI ZA INVESTITORE KOJI ULAŽU U GRADSKE PROJEKTE

 • spoj urbanih gradskih sadržaja i očuvanog prirodnog okoliša
 • slobodne lokacije u neposrednoj blizini gradskog centra
 • mogućnost ulaganja u projekte različitih namjena ( industrijska i poslovna zona, stambeno – poslovna zona, zona sporta i rekreacija projekti energetske učinkovitosti, vjerski kulturni turizam)
 • pomoć kod izrade dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola ( građevinska, registracija trgovačkog društva ili obrta)

PREDNOSTI ZA INVESTITORE KOJI ULAŽU U TURISTIČKE SADRŽAJE I KAPACITETE

 • prirodni potencijali i očuvan ekosustav (mogućnost razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje, ribnjaci, jezera- preduvijeti za razvoj avanturistčkog, lovnog, ribolovnog i edukativnog turizma
 • mogućnost razvoja turističkih sadržaja i ponude kroz sva četiri godišnja doba
 • mogućnost razvoja specifičnih i autohtonih sadržaja tipičnih za Ludbreg
 • spoj kulturnih, sportskih i gastro sadržaja
 • Ludbreg je dio postojećih kulturnih ruta (povijesni dvorci, palače, hodočasnički putovi, arheološka nalazišta)
 • blizina Zagreba, Slovenije i Mađarske
 • stručna pomoć u provedbi programa i projekata