Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije pametnog grada | Grad Ludbreg