Objava poziva na javnu raspravu u postupku donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Sjever u Ludbregu na Internet stranicama Grada Ludbrega | Grad Ludbreg