Potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja

na području Grada Ludbrega za 2019. godinu

 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Grada Ludbrega za 2019. godinu otvoren je od 22. svibnja 2019. godine do 01. kolovoza 2019. godine.

Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i razvoju svinjogojstva na području Grada Ludbrega. Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih proizvođača svinja.

Sredstva će se dodjeljivati za slijedeće mjere:

 • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja krmača za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krmača na domaćinstvu za rasplod od minimalno 2 do maksimalno 5 krmača u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kn po krmači.

 • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja svinja za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje tovljenika za potrebe vlastitog  domaćinstva minimalne težine od 80 kg nadalje. Potpora će se isplaćivati korisniku koji drži minimalno 3 komada svinja, a maksimalno 5 komada u iznosu od 300,00 kn po svinji.

Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine iznosi 5.000,00 kn.

Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka treba biti na području Grada Ludbrega.

Za Mjeru 11. Potpora za poticanje malih proizvođača svinja –  poticaj za uzgoj i držanje svinja sredstva su osigurana u Proračunu Grada Ludbrega.

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
 2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
 3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Presliku žiroračuna,
 5. Dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja kojeg vodi poljoprivredno gospodarstvo (preslika Identifikacijske kartice gospodarstva s JIBG-om),
 6. Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obaveza prema Gradu Ludbregu,
 7. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora – izjava o dvostrukom financiranju,
 8. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o broju stoke na poljoprivrednom gospodarstvu,
 9. Izjava o vođenju ili ne vođenju poslovnih knjiga,
 10. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora,
 11. Zapisnik ovlaštenog veterinara iz Veterinarske stanice Ludbreg – Nova d.o.o. te svinja za koju se ostvaruje potpora treba biti označena.

Zahtjev i izjave podnose se na posebnom obrascu, a nalaze se na portalu Grada Ludbrega www.ludbreg.hr  ili se mogu podići u Odsjeku za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte Grada Ludbrega.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za javni poziv» ili osobno u pisarnici.

Icon of Izjava-Vođenje poslovnih knjiga Izjava-Vođenje poslovnih knjiga (13.7 KiB)
Icon of Javni poziv Javni poziv (43.1 KiB)
Icon of Javni poziv Javni poziv (249.4 KiB)
Icon of Pravilnik o postupku dodjele sredstava potpore Pravilnik o postupku dodjele sredstava potpore (43.4 KiB)
Icon of Pravilnik Pravilnik (274.9 KiB)
Icon of Zahtjev Zahtjev (15.8 KiB)
Icon of Izjava-Broj stoke Izjava-Broj stoke (13.0 KiB)
Icon of Izjava-Dvostruko financiranje Izjava-Dvostruko financiranje (14.2 KiB)
Icon of Izjava-GDPR Izjava-GDPR (39.1 KiB)
Icon of Izjava-Potpore iz drugih izvora Izjava-Potpore iz drugih izvora (17.6 KiB)

Kompletna dokumentacija (zip): Icon of kompletna-dokumentacija kompletna-dokumentacija (689.0 KiB)