Priznanje za poeziju Aleksandru Horvatu | Ludbreg – Grad čuda i legendi