U Osnovnoj školi Ludbreg održana Jumicar edukacija | Grad Ludbreg