U Osnovnoj školi Ludbreg održana Jumicar edukacija | Ludbreg – Grad čuda i legendi