U Varkomu predstavljen projekt Aglomeracija Ludbreg | Grad Ludbreg