ISPLATITELJ – PRORAČUN GRADA LUDBREGA

ISPLATE IZ PRORAČUNA GRADA LUDBREGA TEMELJEM NAPUTKA O OKVIRNOM SADRŽAJU, MINIMALNOM SKUPU PODATAKA TE NAČINU JAVNE OBJAVE INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA NA MREŽNIM STRANICAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (“NARODNE NOVINE” BROJ 59/2023)

2024.

DATUM NAZIV PRIMATELJA OIB SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE (GRAD ILI OPĆINA PRIMATELJA) VRSTA RASHODA/IZDATKA IZNOS
02.01.2024. OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC 33624881058 VELIKI BUKOVEC 38622 KAPITALNA POMOĆ-PROJEKT STEM CENTAR LORI 256,00
02.01.2024. FIRST SCANDINAVIA 982587190 NORVEŠKA, BODO 36121KAPITALNA POMOĆ INOZEMNIM VLADAMA-PROJEKT STEM CENTAR LORI 2.531,00
02.01.2024. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG 82884083985 LUDBREG 36822KAPITALNA POMOĆ TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PROJEKT STEM CENTAR LORI 14.889,00
02.01.2024. FIZIČKA OSOBA 228,80
03.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34311 USLUGE BANAKA 165,90
03.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34312 USLUGE BANAKA 197,08
03.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34313 USLUGE BANAKA 10,75
03.01.2024. NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 ZAGREB 3233 TISAK 560,00
03.01.2024. SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH ZAGREB 85709856921 ZAGREB 3111ČLANARINA 227,53
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 18683136487 ZAGREB 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE 4.257,29
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-I.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO I. STUP 4.994,21
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-II.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO II.STUP 1.678,57
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LUDBREG 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 2.247,62
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK JALŽABET 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 80,64
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOPRIVNICA 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 137,84
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDINSKE TOPLICE 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 38,56
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 1291 POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU 161,44
03.01.2024. FIZIČKE OSOBE-PLAĆE 3111 PLAĆE 17.009,51
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.184,93
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.577,52
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆE 1.296,02
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.450,73
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.643,29
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.010,62
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.234,43
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.361,00
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.471,85
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-II.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO II. STUP 11,95
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-I.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO I. STUP 35,86
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 18683136487 ZAGREB 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE 39,45
03.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LUDBREG 18683136487 ZAGREB 3111 PLAĆE 41,31
03.01.2024. FIZIČKA OSOBA LUDBREG 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 332,00
04.01.2024. MAGIĆ CO d.o.o. 64776390522 LUDBREG 3235 LICENCE 387,50
04.01.2024. FIZIČKE OSOBE-SOCIJALNE POTPORE LUDBREG 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 27,50
04.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-SUDSKA PRISTOJBA 18683136487 ZAGREB 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53,09
05.01.2024. DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA 37401697819 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 2.453,91
07.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
08.01.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 797,00
08.01.2024. DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA 37401697819 LUDBREG 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 90,00
08.01.2024. TEO BELIŠĆE d.o.o. 40480660548 BELIŠĆE 396,33
08.01.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 812,13
09.01.2024. UNICREDIT LEASING CROATIA 18736141210 ZAGREB 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 335,52
10.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34311 USLUGE BANAKA 1.762,64
10.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34312 USLUGE BANAKA 703,80
10.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34313 USLUGE BANAKA 79,65
11.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
12.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
13.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
14.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
15.01.2024. OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ  14916088468  SVETI ĐURĐ 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA 15.790,00
15.01.2024. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG 82884083985 LUDBREG 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA 6.370,68
15.01.2024. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU 31444990605 ČAKOVEC 36821 KAPITALNE POMOĆI KORISNICIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA 30.000,00
15.01.2024. HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 ZAGREB 23.389,86
15.01.2024. BALAŽINEC LUKA -STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT MIHAELA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT TIN-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JALŠIĆ EMA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MAJHEN KARLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MELJNJAK DARIO-STUENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC NIKOLA-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC VITA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PATAFTA MAKS-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VUGRINEC ROKO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ANDROCI EMA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI ROBERT-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. DETELJ ADRIAN - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT VERONIKA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HUZJAK ANDREJ - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KOLAK VERONIKA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MALTARIĆ LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NOVOSEL LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. OBLAK LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PEPELKO SARA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PETRIĆ LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. TOMIŠA PETAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. BALAŽINEC LUKA -STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT MIHAELA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT TIN-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JALŠIĆ EMA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MAJHEN KARLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MELJNJAK DARIO-STUENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC NIKOLA-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC VITA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PATAFTA MAKS-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VUGRINEC ROKO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ANDROCI EMA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI ROBERT-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. DETELJ ADRIAN - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT VERONIKA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HUZJAK ANDREJ - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KOLAK VERONIKA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MALTARIĆ LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NOVOSEL LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. OBLAK LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PEPELKO SARA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PETRIĆ LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. TOMIŠA PETAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. BALAŽINEC LUKA -STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT MIHAELA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT TIN-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JALŠIĆ EMA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MAJHEN KARLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MELJNJAK DARIO-STUENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC NIKOLA-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC VITA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PATAFTA MAKS-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VUGRINEC ROKO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ANDROCI EMA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI ROBERT-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. DETELJ ADRIAN - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT VERONIKA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HUZJAK ANDREJ - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KOLAK VERONIKA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MALTARIĆ LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NOVOSEL LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. OBLAK LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PEPELKO SARA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PETRIĆ LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. TOMIŠA PETAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. BALAŽINEC LUKA -STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT MIHAELA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT TIN-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JALŠIĆ EMA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MAJHEN KARLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MELJNJAK DARIO-STUENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC NIKOLA-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC VITA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PATAFTA MAKS-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VUGRINEC ROKO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ANDROCI EMA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI ROBERT-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. DETELJ ADRIAN - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT VERONIKA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HUZJAK ANDREJ - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KOLAK VERONIKA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MALTARIĆ LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NOVOSEL LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. OBLAK LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PEPELKO SARA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PETRIĆ LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. TOMIŠA PETAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. BALAŽINEC LUKA -STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT MIHAELA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT TIN-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JALŠIĆ EMA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MAJHEN KARLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MELJNJAK DARIO-STUENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC NIKOLA-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NEMEC VITA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PATAFTA MAKS-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. VUGRINEC ROKO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ANDROCI EMA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. BAČANI ROBERT-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. DETELJ ADRIAN - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HORVAT VERONIKA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. HUZJAK ANDREJ - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KOLAK VERONIKA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MALTARIĆ LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. NOVOSEL LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. OBLAK LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PEPELKO SARA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. PETRIĆ LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. TOMIŠA PETAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.01.2024. ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.01.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
16.01.2024. PORSHE LEASING d.o.o. 90275854576 ZAGREB 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA 689,23
17.01.2024. GLK REVIZIJA d.o.o. 44214545765 KARLOVAC 3237 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 3.125,00
17.01.2024. GLK REVIZIJA d.o.o. 44214545765 KARLOVAC 3238 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 3.250,00
17.01.2024. CRVENI KRIŽ LUDBREG 15272185454 LUDBREG 381182 TEKUĆE DONACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA 2.859,41
18.01.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 3431 USLUGE BANAKA 365,99
18.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH 18683136487 ZAGREB 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 185,34
19.01.2024. NARODNE NOVINE d.d. 64546066176  ZAGREB 3233 TISAK 320,00
19.01.2024. FIZIČKA OSOBA 6,64
19.01.2024. FIZIČKA OSOBA 33.470,00
19.01.2024. VISINSKI RADOVI DRAGINIĆ 94463674515 VARAŽDIN 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 81.250,00
20.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
21.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
22.01.2024. NEMA ISPLATA 0,00
23.01.2024. FIZIČKE OSOBE LUDBREG 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 900,00
23.01.2024. DJEČJI VRTIĆ ISKRICA-BERNARDA VARGA 54555152221 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11.573,00
23.01.2024. DJEČJI VRTIĆ ISKRICA-BERNARDA VARGA 54555152221 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU FISKALNA ODŽIVOST 270,00
23.01.2024. FIZIČKE OSOBE SOCIJALNE POTPORE 930,00
23.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 45,00
23.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 165,90
23.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 45,00
23.01.2024. GIT d.o.o. 83058532881 VARAŽDIN 3221 UREDSKI MATERIJAL 29,00
23.01.2024. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE TOMISLAV GUŽVINEC  02251153941 VARAŽDIN 3237 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 1.250,00
24.01.2024. OPREMA -PIT d.o.o. 57676913636 LUDBREG 4511ULAGANJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-STEM CENTAR 241.532,88
24.01.2024. VEČERNJI LIST 92276133102 ZAGREB 3233 TISAK 292,00
24.01.2024. VEČERNJI LIST 92276133102 ZAGREB 3233 TISAK 292,00
25.01.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH 18683136487 ZAGREB 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 4.352,24
25.01.2024. OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC 33624881058 VELIKI BUKOVEC 3682 KAPITALNA POMOĆ-STEM CENTAR 5.300,00
25.01.2024. NARODNE NOVINE 64546066176 ZAGREB 3233 TISAK 550,00
25.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
25.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
25.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 118,50
25.01.2024. FIZIČKE OSOBE 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 30,00
25.01.2024. OPĆINA MARTIJANEC 67582103920 MARTIJANEC 656,98
26.01.2024. HRVATSKE VODE 28921383001 VARAŽDIN 3433 ZATEZNE KAMATE 36,68
26.01.2024. GALON VODE d.o.o. 37353413087 LUDBREG 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 41,88
26.01.2024. LUDBREŠKA MLLJEKARA ANTUN BOHNEC 74541936432 LUDBREG 3293 REPREZENTACIJA 81,93
26.01.2024. REGIONALNI TJEDNIK 26676147972 VARAŽDIN 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 137,50
26.01.2024. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. 53056966535 ZAGREB 35232 SUBVENCIJE OBRTNICIMA 154,47
26.01.2024. RADIO LUDBREG d.o.o. 36960593847 LUDBREG 3233 ELEKTRONSKI MEDIJI 180,00
26.01.2024. USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DEFENSOR 37596493956 VARAŽDIN 32379 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 228,75
26.01.2024. IN SERVIS LUDBREG d.o.o. 56198777952 LUDBREG 3221 UREDSKI MATERIJAL 277,01
26.01.2024. ELEKTROMEHANIČARSKI I ELEKTROINSTALATERSKI OBRT ŠTABI 58596363997 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 286,50
26.01.2024. DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA 37401697819 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 330,70
26.01.2024. LALS MEDIA 63064432125 KRAPINA 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 331,25
26.01.2024. NARODNE NOVINE 64546066176 ZAGREB 32332 TISAK 497,70
26.01.2024. ODVJETNIČKI URED SMONTARA 96202993496 VARAŽDIN 3237 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETNIKA 653,25
26.01.2024. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE MIR. 35513358998 LUDBREG 3237 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 1.046,00
26.01.2024. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 6545869317 KOPRIVNIČKI IVANEC 3295 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE 1.781,77
26.01.2024. COMET D.O.O. 48249084626 NOVI MAROF 4227 OPREMA 2.375,00
26.01.2024. VIP D.O.O. 53495674497 VARAŽDIN 3237 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 2.425,00
26.01.2024. BOMRA D.O.O. 70728842961 VARAŽDIN BREG 3237 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 3.250,00
26.01.2024. NICKY D.O.O. 67840970045 MALI BUKOVEC 3299 RASHODI PROTOKOLA 4.649,69
26.01.2024. URBIA D.O.O 38235822242 ČAKOVEC 4263 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 5.000,00
26.01.2024. SKROZ D.O.O. 14284000199 ZAGREB 4263 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 11.565,00
26.01.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 25.361,50
26.01.2024. UDRUGA APSTINENATA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 13269011531 VARAŽDIN 3811 OSTALE TEKUĆE DONACIJE 150,00
26.01.2024. NOVI INFORMATOR D.O.O. 3492821167 ZAGREB 3213 SEMINARI 148,75
27.01.2024. NEMA ISPLATA
28.01.2024. NEMA ISPLATA
29.1.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 31,32,34,42, 5 REDOVNA DJELATNOST 46.814,61
29.1.2024. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG 82884083985 LUDBREG 3682 KAPITALNE POMOĆI LORI 13.750,00
30.01.2024. MEDIA FRONT D.O.O. 50078674156 ZAGREB 3233 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMORANJA 1.036,28
30.01.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 332,00
30.01.2024. MEV  31444990605 ČAKOVEC 36821 KAPITALNE POMOĆI LORI 35.000,00
31.1.2024. PBZ 2535697732 ZAGREB 5 OTPLATA KREDITA 60.546,30
31.1.2024. ŠNK ZADRUGAR 57939614540 HRASTOVSKO 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 4.000,00

I am raw html block.
Click edit button to change this html

DATUM NAZIV PRIMATELJA OIB SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE (GRAD ILI OPĆINA PRIMATELJA) VRSTA RASHODA/IZDATKA IZNOS
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-I.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO I. STUP 5.059,42
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 18683136487 ZAGREB 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE 4.158,72
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-II.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO II.STUP 1.693,92
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ NA DOHODAK VARAŽDINSKE TOPLICE 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 69,06
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ NA DOHODAK KOPRIVNICA 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 137,84
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ NA DOHODAK JALŽABET 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 80,63
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ NA DOHODAK LUDBREG 18683136487 ZAGREB 3111POREZ NA DOHODAK 2.266,53
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PLAĆE 3111 PLAĆE 943,94
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.150,91
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.061,34
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆE 1.336,54
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.643,28
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 796,81
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 948,33
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.100,25
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111 PLAĆE 1.120,03
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 952,30
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 991,61
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.629,37
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.406,40
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.519,83
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.473,74
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.210,39
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.351,54
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.166,77
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.505,35
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3111PLAĆA 1.032,57
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA-BOLOVANJE 231220 bolovanje na teret zavoda 73,70
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 127,60
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 127,55
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 92,77
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 157,15
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 92,77
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 92,77
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 92,77
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 47,65
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PRIJEVOZ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 92,77
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-RADNI REZULTATI 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 93,33
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 200,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. FIZIČKE OSOBE-PREHRANA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 100,00
01.02.2024. SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH ZAGREB 85709856921 ZAGREB 3111ČLANARINA 229,29
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-I.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO I. STUP 35,86
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 18683136487 ZAGREB 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE 39,44
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-II.STUP 18683136487 ZAGREB 3111DOPRINOS ZA MIO II. STUP 11,95
01.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LUDBREG 18683136487 ZAGREB 3111 PLAĆE 41,31
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3111 PLAĆE 149,94
01.02.2024. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "MLADEN KERSTNER" LUDBREG 52291394442 LUDBREG 31,32,34,38,42 REDOVNA DJELATNOST 8.863,25
01.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 365,00
01.02.2024. DJEČJI VRTIĆ "SMJEHULJICA" 37401697819 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 20.844,00
01.02.2024. DJEČJI VRTIĆ "SMJEHULJICA" 37401697819 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 1.080,00
02.02.2024. DJEČJI VRTIĆ "RADOST" 63026242663 LUDBREG 3111PLAĆA 40.679,74
02.02.2024. DJEČJI VRTIĆ "RADOST" 63026242663 LUDBREG 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 1.858,94
02.02.2024. FIZIČKA OSOBA-PLAĆA 3721 GOTOVINA 332,00
02.02.2024. ISPRAVAK KNJIŽENJA 6134 STORNO POREZ NA PROMET 31,08
05.02.2024. HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506 KOPRIVNICA 3295 PROSTOJBE I NAKNADE 13,71
05.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 450,00
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 628,86
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 109,13
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 2.073,65
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 377,25
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 576,46
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 71,23
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 370,22
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 472,63
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 339,10
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 1,40
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 18,87
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 213,15
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 1,40
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 39,31
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 14,32
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 194,87
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 57,58
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 116,00
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 108,29
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 904,09
06.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 812,13
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 8,10
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 147,84
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,30
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 108,42
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 56,55
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 274,56
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 63,55
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 6,60
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 15,31
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 27,12
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 10,09
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,30
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 8,51
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,30
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 4,80
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,30
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,30
06.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,30
06.02.2024. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305 ZAGREB 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53,10
06.02.2024. HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 ZAGREB 3231USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 34,74
06.02.2024. HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 ZAGREB 3231USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 30,02
06.02.2024. HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 ZAGREB 3231USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 749,78
06.02.2024. GRENKE HRVATSKA d.o.o. 44115087893 ZAGREB 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU 2.768,11
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 117,98
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 16,40
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 133,30
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 7,00
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 100,88
06.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 109,58
07.02.2024. IZRADA I SERVIS ENERGETSKE OPREME TOMISLAV GLOŽINIĆ 61782266181 VARAŽDIN 3232 USLUGE TEK. I INVEST. ODRŽAVANJA 380,00
07.02.2024. RADIO LUDBREG d.o.o. 36960593847 LUDBREG 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 4.500,00
07.02.2024. LUCERA d.o.o. 69031019366 HRASTOVSKO 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 5.999,42
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
07.02.2024. LU-AR d.o.o. 50702705399 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 7.800,00
07.02.2024. FIZIČKA OSOBA 6131 STORNO KUĆE ZA ODMOR 116,80
08.02.2024. ELEKTROMEHANIČARSKI I ELEKTROINSTALATERSKI OBRT ŠTABI 58596363997 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 592,36
08.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 39,82
08.02.2024. GRAD ZAGREB 6134 STORNO POREZ NA PROMET 5.722,00
09.02.2024. UNICREDIT LEASING CROATIA 18736141210 ZAGREB 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 335,52
09.02.2024. ODVJETNIČKI URED ŠPANOVIĆ 54996477172 ZAGREB 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 125,00
09.02.2024. ODVJETNIČKI URED ŠPANOVIĆ 54996477172 ZAGREB 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1.875,00
09.02.2024. ODVJETNIČKI URED ŠPANOVIĆ 54996477172 ZAGREB 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 250,00
09.02.2024. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG 82884083985 LUDBREG 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA 12.500,00
09.02.2024. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 759560625 ZAGREB 3223 ENERGIJA 962,18
09.02.2024. VETERINARSKA STANICA LUDBREG-NOVA d.o.o. 84679985037 LUDBREG 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 547,48
09.02.2024. VETERINARSKA STANICA LUDBREG-NOVA d.o.o. 84679985037 LUDBREG 3523 SUBVENCIJE OBRTNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA 33,00
09.02.2024. VETERINARSKA STANICA LUDBREG-NOVA d.o.o. 84679985037 LUDBREG 3523 SUBVENCIJE OBRTNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA 275,00
09.02.2024. VETERINARSKA STANICA LUDBREG-NOVA d.o.o. 84679985037 LUDBREG 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 49,78
12.02.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34311 USLUGE BANAKA 2.369,46
12.02.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 34311 USLUGE BANAKA 484,05
13.02.2024. ZELENA GRADNJA d.o.o. 66915477681 VARAŽDIN 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3.148,44
14.02.2024. HRVATSKE VODE 28921383001 VARAŽDIN 23954 TUĐI PRIHOD, ZATVARANJE OBVEZE 2.988,00
14.02.2024. DJEČJI VRTIĆ "RADOST" 63026242663 LUDBREG 32,34,42 REDOVNA DJELATNOST 16.092,41
14.02.2024. HRVATSKE VODE 28921383001 VARAŽDIN 23954 TUĐI PRIHOD, ZATVARANJE OBVEZE 10.000,00
14.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.400,00
14.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.400,00
14.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.400,00
15.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
15.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU-NOVOROĐENA DJECA 400,00
15.02.2024. BALAŽINEC LUKA -STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. HORVAT MIHAELA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. HORVAT TIN-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. JALŠIĆ EMA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. MAJHEN KARLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. MELJNJAK DARIO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. NEMEC NIKOLA-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. NEMEC VITA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. PATAFTA MAKS-STUDENT 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. VUGRINEC ROKO-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. ANDROCI EMA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. BAČANI PETRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. BAČANI ROBERT-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. DETELJ ADRIAN - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. HORVAT VERONIKA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. HUZJAK ANDREJ - STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. KOLAK VERONIKA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. MALTARIĆ LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. NOVOSEL LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. OBLAK LANA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. PEPELKO SARA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. PETRIĆ LEONA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. TOMIŠA PETAR-STUDENT 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA 3721STIPENDIJA 130,00
15.02.2024. ŠTIMAC SABINA 3721STIPENDIJA 100,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENIK 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. UČENICA 3721STIPENDIJA 50,00
15.02.2024. PODRAVSKI LIST d.o.o. 27495866747 3512 FINANCIRANJE INFORMIRANJA 312,50
15.02.2024. HBOR 167,07
15.02.2024. CRVENI KRIŽ LUDBREG 15272185454 LUDBREG 381182 TEKUĆE DONACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA-ZA 02/2024 2.859,41
16.02.2024. PORSCHE LEASING d.o.o. 90275854576 ZAGREB 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA 689,23
16.02.2024. LUCERA d.o.o. 69031019366 HRASTOVSKO 3238 RAČUNALNE USLUGE 12.500,00
16.02.2024. MEDIA FRONT d.o.o. 50078674156 ZAGREB 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8.125,00
16.02.2024. MEDIA FRONT d.o.o. 50078674156 ZAGREB 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 1.036,28
16.02.2024. MEDIA FRONT d.o.o. 50078674156 ZAGREB 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 750,00
16.02.2024. MEDIA FRONT d.o.o. 50078674156 ZAGREB 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 750,00
16.02.2024. MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ d.o.o. 41092511447 VARAŽDIN 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 4.250,00
16.02.2024. ZELENA GRADNJA d.o.o. 66915477681 VARAŽDIN 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3.148,44
16.02.2024. FIZIČKA OSOBA 4111 ZEMLJIŠTE 78.260,00
19.02.2024. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. 57500462912 ZAGREB 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1.000,00
20.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH 18683136487 ZAGREB 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 205,34
20.02.2024. eMarker d.o.o. 82376202251 ZAGREB 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 354,00
20.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 4,76
20.02.2024. JAGIĆ-BEREK d.o.o. 42860313577 LUDBREG 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 19.833,70
20.02.2024. AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. 15263066301 VARAŽDIN 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.336,96
20.02.2024. SAVEZ ZA ŽELJEZNICU 74216428096 ZAGREB 3294 ČLANARINE 663,61
20.02.2024. LALS MEDIA 63064432125 KRAPINA 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 331,25
20.02.2024. VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 89407840770 VARAŽDIN 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 145,31
20.02.2024. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNIJA "SPAS" VARAŽDIN 2445847446 VARAŽDIN 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 477,78
20.02.2024. DIRECTA d.o.o. 05717353628 ČAKOVEC 3238 RAČUNALNE USLUGE 25,55
20.02.2024. LOGON d.o.o. 4466015757 LUDBREG 3238 RAČUNALNE USLUGE 1.327,23
20.02.2024. LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 43158005754 VARAŽDIN 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 17,88
20.02.2024. NICKY d.o.o. 67840970045 MALI BUKOVEC 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 979,69
20.02.2024. DJEČJI VRTIĆ ISKRICA-BERNARDA VARGA 54555152221 LUDBREG 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 13.510,00
21.02.2024. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU 31444990605 ČAKOVEC 36821 KAPITALNE POMOĆI KORISNICIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA 30.000,00
21.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 16,00
21.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 13,28
21.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 28,16
21.02.2024. VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 89407840770 VARAŽDIN 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 125,00
21.02.2024. MINFOR j.d.o.o. 97130327224 VARAŽDIN 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 2.654,46
21.02.2024. CONCEPTUS PUBLICA d.o.o. 27496296991 VARAŽDIN 3512 FINANCIRANJE INFORMIRANJA 485,50
21.02.2024. KOPITEHNA DIGITALNA UREDSKA TEHNOLOGIJA 12585203084 VARAŽDIN 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 447,48
21.02.2024. HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 ZAGREB 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 397,73
21.02.2024. MOBES KVALITETA d.o.o. 12574068591 ILOK 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58,08
21.02.2024. MOBES KVALITETA d.o.o. 12574068591 ILOK 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 49,78
21.02.2024. MARLEX d.o.o. 8702655593 VARAŽDIN 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2.011,66
21.02.2024. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. 42889250808 ZAGREB 3238 RAČUNALNE USLUGE 114,49
21.02.2024. GRAFIČKI OBRT MAL graf LUDBREG 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 337,50
21.02.2024. GRAFIČKI OBRT MAL graf LUDBREG 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 237,50
21.02.2024. EAM KONZALTING 12781723363 LOBOR 1.327,29
21.02.2024. MOBES KVALITETA d.o.o. 12574068591 ILOK 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 50,00
21.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 100,00
21.02.2024. TRON d.o.o. 198409666 DUGA RESA 3238 RAČUNALNE USLUGE 114,48
21.02.2024. URBIA d.o.o. 38235822242 ČAKOVEC 4263 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 2.500,00
21.02.2024. IZDAVAČKA KUĆA POSLOVNA LITERATURA d.o.o. 61452840082 ZAGREB 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 162,77
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.745,03
21.02.2024. JAVNI BILJEŽNIK MIHINJAČ LANA 81328580074 VARAŽDIN 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 193,50
21.02.2024. LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 ZAGREB 3238 RAČUNALNE USLUGE 2.312,50
21.02.2024. GALON VODE d.o.o. 37353413087 LUDBREG 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 16,25
21.02.2024. MAGIC CO d.o.o. 64776390522 LUDBREG 3238 RAČUNALNE USLUGE 387,50
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2.752,06
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 109,51
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 306,56
21.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 332,00
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 97,09
21.02.2024. LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 ZAGREB 3238 RAČUNALNE USLUGE 250,00
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 65,77
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 44,84
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 44,84
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 457,36
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 52,40
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 217,15
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 19,73
21.02.2024. FINA LUDBREG 85821130368 VARAŽDIN 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 186,96
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3234 KOMUNALNE USLUGE 122,77
21.02.2024. FINA LUDBREG 85821130368 VARAŽDIN 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 73,09
21.02.2024. FINA LUDBREG 85821130368 VARAŽDIN 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 8,30
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 4227 UREĐAJI, STROJEVI, OPREMA 716,20
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 631,63
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 583,58
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 487,45
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12.514,73
21.02.2024. EKO-MONITORING 82818873408 VARAŽDIN 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 124,43
21.02.2024. LUKOM D.O.O. 29732862130 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.480,81
21.02.2024. REGIONALNI TJEDNIK d.o.o. 26676147972 VARAŽDIN 3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 137,50
21.02.2024. ŠILEC d.o.o. 85120767047 SELNIK 3223 ENERGIJA 32,08
21.02.2024. GRAFIČKI OBRT MAL graf LUDBREG 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 275,00
21.02.2024. BRAVARIJA BRLJAK d.o.o. 1719251602 DONJA DUBRAVA 3232 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.080,25
21.02.2024. AKD d.o.o. 58843087891 ZAGREB 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 55,75
21.02.2024. ZAGREBAČKA BANKA d.d. 92963223473 ZAGREB 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0,11
21.02.2024. PBZ CARD d.o.o. 28495895537 ZAGREB 3433 ZATEZNE KAMATE 0,36
21.02.2024. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN 14828046348 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 52,01
21.02.2024. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN 14828046348 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 10,60
21.02.2024. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN 14828046348 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 432,10
21.02.2024. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN 14828046348 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 51,09
21.02.2024. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. 85584865987 ZAGREB 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 13,30
21.02.2024. HRVATSKE VODE VODNI ODJEL ZA MURU I GORNJU DRAVU 28921383001 ZAGREB 3234 KOMUNALNE USLUGE 96,55
21.02.2024. JAVNI BILJEŽNIK JASNA GALEŠIĆ VRBOVEC 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 93,38
21.02.2024. HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 ZAGREB 3433 ZATEZNE KAMATE 2,85
21.02.2024. PODRAVSKA BANKA 97326283154 KOPRIVNICA 3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 30,03
22.02.2024. HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506 KOPRIVNICA 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 2,24
22.02.2024. MAGIC NET d.o.o. 92188488799 LUDBREG 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 35,88
22.02.2024. MAGIC NET d.o.o. 92188488799 LUDBREG 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 144,58
22.02.2024. ZELENI URED d.o.o. 82170737877 ZAGREB 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2.562,50
22.02.2024. ZELENI URED d.o.o. 82170737877 ZAGREB 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 968,75
22.02.2024. ORION PIROTEHNIKA 81681449287 3239 OSTALE USLUGE 3.318,06
22.02.2024. VEČERNJI LIST d.o.o. 92276133102 ZAGREB 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 214,69
22.02.2024. NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 ZAGREB 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 248,85
22.02.2024. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 15877210917 VARAŽDIN 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 2.274,98
23.02.2024. DRŽAVNI PRORAČUN RH 18683136487 ZAGREB 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 3.521,74
23.02.2024. OPREMA-PIT d.o.o. 57676913636 LUDBREG 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 402.371,85
23.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 70,94
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,32
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 120,88
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,32
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 104,49
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 56,90
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 45,46
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 262,93
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 6,64
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 8,43
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 41,23
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 15,37
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,32
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 5,09
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 4,83
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,32
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 8,15
23.02.2024. VARKOM d.o.o. 39048902955 VARAŽDIN 3234 KOMUNALNE USLUGE 3,32
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 737,76
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 396,36
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 2.409,70
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 514,25
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 583,71
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 114,80
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 465,64
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 550,12
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 130,78
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 47,03
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 1,40
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 152,05
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 1,40
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 58,45
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 19,69
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 225,16
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 128,47
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 46,31
23.02.2024. TERMOPLIN d.d. 70140364776 VARAŽDIN 3223 ENERGIJA 1.164,87
23.02.2024. HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 ZAGREB 3231USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 34,66
23.02.2024. HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 ZAGREB 3231USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 29,95
23.02.2024. HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 ZAGREB 3231USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 753,80
23.02.2024. HRVATSKA POŠTA d.d. 87311810356 ZAGREB 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 167,31
23.02.2024. FINA LUDBREG 85821130368 VARAŽDIN 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 131,48
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 11,64
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 3.160,99
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 5.871,28
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 12,42
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 135,89
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 11,87
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 11,76
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 156,43
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 3.118,85
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 5.517,64
23.02.2024. HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 ZAGREB 3223 ENERGIJA 23,04
23.02.2024. URBIA D.O.O 38235822242 ČAKOVEC 4263 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 7.500,00
26.02.2024. COLAS d.o.o. 58701507957 VARAŽDIN 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 4.695,00
26.02.2024. FIZIČKA OSOBA 4111 ZEMLJIŠTE 33.470,00
26.02.2024. ŠPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO-BSV LUDBREG 95638095078 LUDBREG 3811 OSTALE TEKUĆE DONACIJE 6.640,00
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3293 REPREZENTACIJA 146,16
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 121,92
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 98,95
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 99,72
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 99,70
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 99,26
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 99,67
26.02.2024. NTL Sjever d.o.o. 75791986049 VARAŽDIN 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 99,87
26.02.2024. CENTAR KOVAČIĆ d.o.o. 36941458821 LUDBREG 3225 SITNI INVENTAR 37,50
26.02.2024. BOMRA d.o.o. 70728842961 VARAŽDIN BREG 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 3.000,00
26.02.2024. BOMRA d.o.o. 70728842961 VARAŽDIN BREG 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.000,00
28.02.2024. FIZIČKA OSOBA 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 995,00
28.02.2024. SLAVETIĆ j.d.o.o. 491093532 RASINJA 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 400,00
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 21.378,80
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.085,55
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE 2.775,93
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 1.086,61
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 247,60
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3223 ENERGIJA 357,00
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 4227 UREĐAJI, STROJEVI 4.000,00
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 5422 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 3.155,01
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 4.320,10
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3223 ENERGIJA 1.620,61
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 260,54
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3239 OSTALE USLUGE 2.200,00
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3422 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 37,50
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 536,73
28.02.2024. CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK 72149749030 LUDBREG 3811 CENTAR ZA KULTURU 4.299,65
28.02.2024. OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC 33624881058 VELIKI BUKOVEC 3682 KAPITALNA POMOĆ-STEM CENTAR 6.370,74
28.02.2024. OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ  14916088468  SVETI ĐURĐ 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA 6.370,74
28.02.2024. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG 82884083985 LUDBREG 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA 18.711,00
28.02.2024. NARODNE NOVINE d.d. 64546066176  ZAGREB 3233 TISAK 280,00
28.02.2024. OBRT SOBOČANEC GLOBOČEC LUDBREŠKI 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 79,50
28.02.2024. EXABYTE d.o.o. 85433267508 VARAŽDIN 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 837,50
28.02.2024. DRVOSTIL INTERIJERI STOLARSKI OBRT DAMIR GIZDAVEC STRUGA 4227 UREĐAJI, STROJEVI, OPREMA 1.125,00
29.02.2024. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 2535697732 ZAGREB 5443 OTPLATA KREDITA 60.546,30
29.02.2024. HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506 KOPRIVNICA 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 1,74
29.02.2024. DJEČJI VRTIĆ "RADOST" 63026242663 LUDBREG 31,32,34,42 REDOVNA DJELATNOST 56.483,93