Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave i to Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Ludbreg u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta.
Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 7.2.2018.
Datum zatvaranja rasprave: 9.3.2018.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.ludbreg@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Ludbreg) zaključno do 9.3.2018. u 15 sati.

Icon of Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Ludbreg Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Ludbreg (288.6 KiB)

Icon of Nacrt PRŠI - Projektno područje Ludbreg V4.5 Nacrt PRŠI - Projektno područje Ludbreg V4.5 (5.5 MiB)
Icon of Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi (18.9 KiB)
Icon of Upitnik za operatore - PRŠI Ludbreg Upitnik za operatore - PRŠI Ludbreg (5.1 MiB)
Icon of Prijedlog Ugovora o izgradnji - Ludbreg Prijedlog Ugovora o izgradnji - Ludbreg (36.5 KiB)

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Ludbrega.

Komentari:

Icon of Vipnet-PRSI Ludbreg Vipnet-PRSI Ludbreg (908.6 KiB)
Icon of Infrastruktura-PRSI Ludbreg Infrastruktura-PRSI Ludbreg (791.0 KiB)
Icon of HT-PRSI Ludbreg HT-PRSI Ludbreg (869.7 KiB)

Grad Ludbreg ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Ludbrega i za njih je odgovoran autor.