U svrhu pomoći gospodarstvu i građanima s područja Grada Ludbrega u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), Grad Ludbreg uvodi mjere pomoći:

 1. Pravne osobe može se potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

 2. Fizičke osobe vlasnike odnosno korisnike nekretnina može se potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade

 3. Zakupci poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ludbrega mogu se u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine poslovnih prostora

 4. Grad Ludbreg će od 01. travnja 2020. godine, pa do početka redovnog rada vezanog uz prijem djece u svim dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega osigurati iznos sufinanciranja u iznosu od 800,00 kuna po djetetu na bazi broja djece u ožujku mjesecu te će eventualno nedostatna sredstva za podmirivanje nužnih troškova uz korištenje mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osigurati u Proračunu Grada Ludbrega

 5. Za vrijeme obustave nastave u školama u razdoblju od 16.03.2020. godine do obustave mjere, roditelji se oslobađaju obveze plaćanja programa produženog boravka

 6. Jednokratnu novčanu pomoć mogu primiti fizičke osobe koje se uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nezaposlene osobe

 7. Plaćanja fiksnog dijela odvoza otpada mogu se osloboditi fizičke osobe koje se uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje, do obustave mjera

 8. Pomoć najugroženijim sektorima poljoprivrede uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) mogu dobiti: cvjećari, proizvođači bobičastog voća, proizvođači presadnica povrća

 9. Pomoć sektoru ugostiteljstva razmjerno iznosu uplaćenog poreza na potrošnju koji su uplatili tijekom siječnja i veljače 2020. godine

 10. Pomoć obrtima i mikro subjektima malog gospodarstva koji su sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili svoj rad s danom 19. ožujka 2020. godine

 11. Pomoć obrtima i mikro subjektima malog gospodarstva koji se mogu osloboditi plaćanja odvoza otpada ukoliko su sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili svoj rad s danom 19. ožujka 2020. godine

Korisnici mjera pomoći mogu biti pravne osobe koje ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • Koji uredno ispune obrazac zahtjeva

 • Koji posluju na području Grada Ludbrega

 • Koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu

 • Koji imaju podmirene obveze prema Gradu Ludbregu do 31. prosinca 2019. godine

 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi

 • Koji su se prijavili za dobivanje Potpore za poduzetnike u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) a koje su raspisane na nacionalnoj razini

 • Korisnici za koje povjerenstvo utvrdi da ispunjavaju sve uvjete koje će raspisati Gradonačelnik Javnim pozivom

Uvjeti za dobivanje pomoći za fizičke osobe:

 • Ispunjena prijavnica u evidenciji nezaposlenih

 • Ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanom naknadom

 • Preslika kartice tekućeg računa banke

MJERE POMOĆI ZA POLJOPRIVREDU

MJERE POMOĆI ZA GRAĐANSTVO

Skip to content