Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje uzgoja i držanja mliječnih krava na području Grada Ludbrega za 2023. godinu otvoren je od 01. lipnja 2023. godine do 15. rujna 2023. godine.

Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i uzgoju mliječnih krava na području Grada Ludbrega.

Javnim pozivom dodjeljivati će se sredstva za:

-Poticanje uzgoja, držanja i kupnja mliječnih krava za uzgoj od minimalno 2 do maksimalno 5 mliječnih krava u iznosu od 67,00 eura po mliječnoj kravi.

Na Javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka treba biti na području Grada Ludbrega.

Zahtjev te ostala dokumentacija koja se podnosi na posebnom obrascu nalazi, a kojeg možete pronaći u nastavku ili se može podići u Odsjeku za razvojne projekte i društvene djelatnosti Grada Ludbrega.

Zahtjev s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za javni poziv, mjera 9.» ili osobno u pisarnici.