POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LUDBREGA 2022. GODINE

 

Grad Ludbreg raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega u 2022. godini. Svrha Javnog poziva je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Ludbrega.

Po ovom će se Javnom pozivu dodjeljivati slijedeće bespovratne potpore:

 

 • Mjera 2.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme
 • Mjera 2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Mjera 2.3. Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
 • Mjera 2.4. Subvencioniranje certificiranja proizvoda
 • Mjera 3.1. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl.
 • Mjera 3.2. Program „Inkubator za kreativne industrije“
 • Mjera 3.3. Subvencioniranje troškova naukovanja u deficitarnim zanimanjima
 • Mjera 3.4. Sufinanciranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita
 • Mjera 4.1. Potpora za razvoj poduzetništva u turizmu
 • Mjera 4.2. Potpora za razvoj MICE industrije
 • Mjera 4.3. Potpora za podizanje kvalitete i konkurentnosti objekata za smještaj
 • Mjera 4.4. Otvorena vrata turističke ponude Grada Ludbrega
 • Mjera 4.5. Potpora za organizirani dolazak izletnika

 

Pravilnik, Javni poziv i sve pripadajuće obrasce za prijavu na mjere možete pronaći na internetskim stranicama Grada Ludbrega te u Odsjeku za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam Grada Ludbrega.

Javni poziv je otvoren od 01. srpnja 2022. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine.