Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje uzgoja i držanja mliječnih krava na području Grada Ludbrega za 2021. godinu otvoren je od 10. svibnja 2021. godine do 02. kolovoza 2021. godine.

Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i uzgoju mliječnih krava na području Grada Ludbrega.

Javnim pozivom raspisana je mjera za koju će se dodjeljivati sredstva, a to je:

  • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja mliječnih krava za uzgoj na području Grada Ludbrega i to od minimalno 2 do maksimalno 5 mliječnih krava u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kn po mliječnoj kravi.

Na Javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka treba biti na području Grada Ludbrega.

Zahtjev te ostala dokumentacija koja se podnosi na posebnom obrascu nalazi se na portalu Grada Ludbrega www.ludbreg.hr ili se može podići u Odsjeku za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam Grada Ludbrega.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za javni poziv» ili osobno u pisarnici.

Skip to content