Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Grada Ludbrega za 2021. godinu otvoren je od 10. svibnja 2021. godine do 02. kolovoza 2021. godine.

Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i razvoju svinjogojstva na području Grada Ludbrega. Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih proizvođača svinja.

Javnim pozivom raspisane su dvije mjere za koje će se dodjeljivati sredstva, a to su:

  • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja krmača za uzgoj na području Grada Ludbrega i to od minimalno 2 do maksimalno 5 krmača u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kn po krmači.
  • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja svinja za uzgoj na području Grada Ludbrega za potrebe vlastitog domaćinstva minimalne težine od 80 kg nadalje. Potpora će se isplaćivati korisniku koji drži minimalno 3 komada svinja, a maksimalno 5 komada u iznosu od 300,00 kn po svinji.

Na Javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka treba biti na području Grada Ludbrega.

Zahtjev te ostala dokumentacija koja se podnosi na posebnom obrascu nalazi se na portalu Grada Ludbrega www.ludbreg.hr  ili se može podići u Odsjeku za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam Grada Ludbrega.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za javni poziv» ili osobno u pisarnici.

Skip to content