Grad Ludbreg raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega u 2021. godini. Svrha Javnog poziva je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Ludbrega.
Po ovom će se Javnom pozivu dodjeljivati sljedeće bespovratne potpore:

Mjera 1.3. Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora
Mjera 2.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme
Mjera 2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
Mjera 2.3. Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
Mjera 2.4. Subvencioniranje certificiranja proizvoda
Mjera 3.1. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl.
Mjera 3.2. Program „Inkubator za kreativne industrije“
Mjera 3.3. Subvencioniranje troškova naukovanja u deficitarnim zanimanjima
Mjera 3.4. Sufinanciranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita
Mjera 4.1. Potpora za razvoj poduzetništva u turizmu
Mjera 4.2. Potpora za razvoj MICE industrije
Mjera 4.3. Potpora za podizanje kvalitete i konkurentnosti objekata za smještaj
Mjera 4.4. Otvorena vrata turističke ponude Grada Ludbrega
Mjera 4.5. Potpora za organizirani dolazak izletnika

Pravilnik, Javni poziv i sve pripadajuće obrasce za prijavu na mjere možete pronaći na internetskim stranicama Grada Ludbrega te u Odsjeku za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam Grada Ludbrega.

Javni poziv 2021. godine-1
Pravilnik 2021. godine-1

Skip to content