Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a objavio je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Tekst Javnog poziva kao i potrebne obrasce možete pronaći u nastavku:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u Grad Ludbreg (Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg) radnim danom od 8 do 14 sati.

Za prijavu ponude vlasnik stambene jedinice mora ispuniti Obrazac za prijavu uz koji je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene zajednice.