Sukladno zakonodavnoj regulativi Republike Hrvatske u segmentu strateškog planiranja, Gradonačelnik Grada Ludbrega dužan je izraditi Provedbeni program za razdoblje tekućeg mandata. Sukladno zakonu, provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Proces izrade Provedbenog programa Grada Ludbrega 2021.-2025. odnosio se na provedbu analize stanja i izradu SWOT analize, izradu vizije, misije i definiranje smjerova razvoja, razradu ciljeva, mjera i aktivnosti te razradu načina praćenja i izvještavanja. Planom su definirani ciljevi koji se odnose na  konkurentno i inovativno gospodarstvo, održivi razvoj turizma i stvaranje konkurentne destinacije,  demografsku revitalizaciju i osiguravanje visoke kvalitete života, održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i učinkovito upravljanje javnom infrastrukturom.