U sklopu Javnog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za projekte – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje je uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Grada Ludbrega. Trajanje projekta definirano je početkom i krajem projekta.
Organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – dugoročne, opsežnije, više aktivnosti u koje je uključen veći broj korisnika te koji se provode većinom na području Grada Ludbrega, a u manjoj mjeri na području Varaždinske županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu.
Trajanje programa može biti najdulje 12 mjesec, zaključno do 31. prosinca 2019. godine.

Najmanji iznos koji se može odobriti za projekte iznosi 1.000,00 kuna, a najveći 3.000,00 kuna.
Za programe najmanji iznos koji se može odobriti iznosi 3.000,00 kuna, a najveći 30.000,00 kuna.

Prijave se podnose do 7. veljače 2019. godine.