Grad Ludbreg donio je Zaključak o proglašenju dana javnih manifestacija na području Grada Ludbrega u 2024. godini kao sajamski dani.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti i povećanja obujma turističke ponude Grad Ludbreg i Turistička zajednica područja Centar svijeta provode različite aktivnosti na proširenju kulturno-turističke ponude. Tako se sve nedjelje  u razdoblju od 1. svibnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine proglašavaju danima javnih manifestacija i sajamskim danima na području Grada Ludbrega. Pojedine aktivnosti i programi odvijati će se i u dane praznika ili neradnih dana te se, pored nedjelja, u toku godine danima javnih manifestacija i sajamskim danima proglašavaju i ti dani.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio javnih i sajamskih manifestacija  može započeti najranije u 6:00 sati i završiti  najkasnije do 22:00 sata, a u dane manifestacije „Ludbreška Sveta Nedjelja“ može započeti najranije u 6:00 sati i završiti najkasnije do 24:00 sati.

Cijeli tekst Zaključka donosimo u nastavku.