DODJELA SREDSTAVA UDRUGE

2023

[wpfilebase tag=”file” id=4587 tpl=filebrowser /]

Grad Ludbreg objavljuje javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva u 2023. godini. Najmanji iznos koji se može tražiti za projekte je 140,00 eura, a najveći 670,00 eura. Za programe najmanji iznos koji se može tražiti je 400,00 eura, a najveći do 6.640,00  eura.
Prijave se zaprimaju od 10. siječnja do 10. veljače 2023. godine na obrascima koji su sastavni dio natječajne dokumentacije koja je objavljena. Prijavitelji se pozivaju da prouče Upute za prijavitelje koji su sastavni dio natječaja.
Na natječaj se šalju ispunjeni i potpisani obrasci u wordu (Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5).
Za sva dodatna pitanja i objašnjenja možete se javiti u Grad Ludbreg, Odsjek za razvojne projekte i društvene djelatnosti putem maila: mateja.margic@ludbreg.hr ili katarina.zamljacanec@ludbreg.hr.

[wpfilebase tag=”file” id=4508 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4504 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4505 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4503 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4502 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4509 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4510 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4511 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4512 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4513 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4507 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=”file” id=4506 tpl=filebrowser /]