Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Aktualni pozivi na prethodno savjetovanje:

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

JAVNA NABAVA RADOVA NA IZGRADNJI NOVE PROMETNICE IZMEĐU ULICE R. FIZIRA I ŽELJEZNIČKE PRUGE UZ NOVI TRGOVAČKI CENTAR U LUDBREGU

26. ožujka 2019. godine

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14,  42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave:

radova na izgradnji nove prometnice između Ulice R. Fizira i željezničke pruge uz novi trgovački centar u Ludbreguevidenc. broj nabave: 05-19-M-JN.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 6 (šest) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 4. travnja 2019. godine u 10:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14,  u Ludbregu.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljuje se sa prilozima  i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

Link sa kojeg se može preuzeti Nacrt Dokumentacije o nabavi: http://eojn.hr

Ili:  https://ludbreg.hr/poziv-na-prethodno-savjetovanje-javna-nabava/

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 7. travnja 2019.  godine do kraja dana.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Poziv na II. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

JAVNA NABAVA USLUGE REVIZIJE PROJEKTA

26. ožujka 2019. godine

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: javna nabava usluge revizije projekta , evidencijski broj nabave: 06-18 M-JN .

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na II. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od šest (6) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 29. ožujka (petak) 2019. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje desno), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljuje se sa prilozima i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

Link sa kojeg se može preuzeti Nacrt Dokumentacije o nabavi: http://eojn.hr

Ili: https://ludbreg.hr/poziv-na-prethodno-savjetovanje-javna-nabava/

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr , uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 1. travnja 2019. godine do kraja dana.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Prošli pozivi na prethodno savjetovanje:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

JAVNA NABAVA USLUGE REVIZIJE PROJEKTA 28. 12. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Javna nabava usluge revizije projekta (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.06.3.1.03.00084).

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 20 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 15. siječnja 2019. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje desno), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu.

Link sa kojeg se može preuzeti projektna dokumentacija za izvođenje radova koji su predmet usluge nadzora: https://ludbreg.hr/poziv-na-prethodno-savjetovanje-javna-nabava/

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr , uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 17. siječnja 2018. godine do kraja dana

 

JAVNA NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA RADOST U LUDBREGU

Naručitelj Dječji vrtić “Radost” Ludbreg, A. Šenoe 4, 42230 Ludbreg, OIB: 63026242663, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave:

radovi na na dogradnji Dječjeg Vrtića Radost u Ludbregu, evidenc. broj nabave: 01-18-JN.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje

  1. prosinca 2018. godine u 9:00 satiu prostorije Dječjeg vrtića Radost, (prizemlje lijevo), A. Šenoe 4, u Ludbregu.

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: djecji.vrtic.radost.ludbreg@vz.t-com.hr

uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 12. prosinca 2018.  godine do kraja dana.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljuje se sa prilozima  i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

 

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

[divider_line]

Javna nabava radova na rekonstrukciji šumske ceste Lijepa Gorica na području Grada Ludbrega

Poziv na savjetovanje, objavljuje se
Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: radovi na rekonstrukciji šumske ceste Lijepa Gorica na području Grada Ludbrega, evidenc. broj nabave: 05-18-M-JN.

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a : 45233120-6 – Radovi na izgradnji cesta, 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi i: 45111220-6 Radovi na krčenju.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 2.779.730,40 kn (bez PDV-a)
Predmet nabave nije podijeljen na grupe, te se procijenjena vrijednost nabave odnosi na cjelokupan predmet nabave.

Ovaj postupak javne se provodi u okviru projekta koji se financira u iznosu od 85% iz sredstava Europske unije odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te u iznosu od 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske (Mjera: M04: „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, Operacije 4.3.3. „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“).

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 6 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 10. prosinca 2018. godine u 9:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14, u Ludbregu.
Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju. Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 11. prosinca 2018. godine do kraja dana.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
JAVNA NABAVA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE – ULICA K. FRANJE KUHARIĆA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I KRATKE ULICE U LUDBREGU, 05. 07. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034,
priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE – ULICA K. FRANJE KUHARIĆA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I KRATKE ULICE U LUDBREGU

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo Nacrt Dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i mrežnim stranicama Grada Ludbrega: https://www.ludbreg.hr
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 9. srpnja 2018. godine u 10:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr .
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 10. srpnja 2018. godine do kraja dana.

[divider_line]
Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

JAVNA NABAVA INFRASTRUKTURNIH RADOVA IZGRADNJE “KUĆE SOMOĐI” UKLJUČUJUĆI NABAVU I UGRADNJU DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM TE IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I DRENAŽE U “VRTU SOMOĐI” U LUDBREGU, 19. 06. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034,
priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
Infrastrukturni radovi izgradnje “Kuće Somođi” uključujući nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom te izvođenje građevinskih radova i drenaže u “Vrtu Somođi” u Ludbregu.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo 2. Nacrt Dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 dana od dana objave ove obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i mrežnim stranicama Grada Ludbrega: https://www.ludbreg.hr
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 21. lipnja 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 26. lipnja 2018. godine do kraja dana.


[divider_line]

JAVNA NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KUĆE SOMOĐI, RADOVA U VRTU SOMOĐI TE RADOVA NA CRKVI SV. TROJSTVA U LUDBREGU 12. 06. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Kuće Somođi, radova u Vrtu Somođi te radova na Crkvi Sv. Trojstva U Ludbregu

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 6 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, do kraja dana.
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 15. lipnja 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 18. lipnja 2018. godine do kraja dana.


[divider_line]

JAVNA NABAVA INFRASTRUKTURNIH RADOVA IZGRADNJE “KUĆE SOMOĐI” UKLJUČUJUĆI NABAVU I UGRADNJU DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM TE IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I DRENAŽE U “VRTU SOMOĐI” U LUDBREGU, 01. 03. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:
Infrastrukturni radovi izgradnje “Kuće Somođi” uključujući nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom te izvođenje građevinskih radova i drenaže u “Vrtu Somođi” u Ludbregu.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, do kraja dana.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 7. ožujka 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 8. ožujka 2018. godine do kraja dana.


[divider_line]
DOWNLOAD – Sva dokumentacija izvedbenog projekta

[divider_line]
[divider_line]
Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034,

priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, do kraja dana.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte
na savjetovanje 5. siječnja 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje desno), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 5. siječnja 2018. godine do kraja dana.
[divider_line]


[divider_line]
Download svih dokumenata
[divider_line]

JAVNA NABAVA USLUGE REVIZIJE PROJEKTA 28. 12. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Javna nabava usluge revizije projekta (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.06.3.1.03.00084).

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 20 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 15. siječnja 2019. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje desno), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu.

Link sa kojeg se može preuzeti projektna dokumentacija za izvođenje radova koji su predmet usluge nadzora: https://ludbreg.hr/poziv-na-prethodno-savjetovanje-javna-nabava/

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr , uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 17. siječnja 2018. godine do kraja dana

 

JAVNA NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA RADOST U LUDBREGU

Naručitelj Dječji vrtić “Radost” Ludbreg, A. Šenoe 4, 42230 Ludbreg, OIB: 63026242663, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave:

radovi na na dogradnji Dječjeg Vrtića Radost u Ludbregu, evidenc. broj nabave: 01-18-JN.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje

  1. prosinca 2018. godine u 9:00 satiu prostorije Dječjeg vrtića Radost, (prizemlje lijevo), A. Šenoe 4, u Ludbregu.

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: djecji.vrtic.radost.ludbreg@vz.t-com.hr

uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 12. prosinca 2018.  godine do kraja dana.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljuje se sa prilozima  i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

 

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

[divider_line]

Javna nabava radova na rekonstrukciji šumske ceste Lijepa Gorica na području Grada Ludbrega

Poziv na savjetovanje, objavljuje se
Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: radovi na rekonstrukciji šumske ceste Lijepa Gorica na području Grada Ludbrega, evidenc. broj nabave: 05-18-M-JN.

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a : 45233120-6 – Radovi na izgradnji cesta, 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi i: 45111220-6 Radovi na krčenju.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 2.779.730,40 kn (bez PDV-a)
Predmet nabave nije podijeljen na grupe, te se procijenjena vrijednost nabave odnosi na cjelokupan predmet nabave.

Ovaj postupak javne se provodi u okviru projekta koji se financira u iznosu od 85% iz sredstava Europske unije odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te u iznosu od 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske (Mjera: M04: „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, Operacije 4.3.3. „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“).

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 6 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 10. prosinca 2018. godine u 9:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14, u Ludbregu.
Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju. Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 11. prosinca 2018. godine do kraja dana.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
JAVNA NABAVA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE – ULICA K. FRANJE KUHARIĆA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I KRATKE ULICE U LUDBREGU, 05. 07. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034,
priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE – ULICA K. FRANJE KUHARIĆA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE I KRATKE ULICE U LUDBREGU

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo Nacrt Dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i mrežnim stranicama Grada Ludbrega: https://www.ludbreg.hr
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 9. srpnja 2018. godine u 10:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr .
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 10. srpnja 2018. godine do kraja dana.

[divider_line]
Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

JAVNA NABAVA INFRASTRUKTURNIH RADOVA IZGRADNJE “KUĆE SOMOĐI” UKLJUČUJUĆI NABAVU I UGRADNJU DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM TE IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I DRENAŽE U “VRTU SOMOĐI” U LUDBREGU, 19. 06. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034,
priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
Infrastrukturni radovi izgradnje “Kuće Somođi” uključujući nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom te izvođenje građevinskih radova i drenaže u “Vrtu Somođi” u Ludbregu.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo 2. Nacrt Dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 dana od dana objave ove obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i mrežnim stranicama Grada Ludbrega: https://www.ludbreg.hr
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 21. lipnja 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 26. lipnja 2018. godine do kraja dana.


[divider_line]

JAVNA NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KUĆE SOMOĐI, RADOVA U VRTU SOMOĐI TE RADOVA NA CRKVI SV. TROJSTVA U LUDBREGU 12. 06. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Kuće Somođi, radova u Vrtu Somođi te radova na Crkvi Sv. Trojstva U Ludbregu

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 6 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, do kraja dana.
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 15. lipnja 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 18. lipnja 2018. godine do kraja dana.


[divider_line]

JAVNA NABAVA INFRASTRUKTURNIH RADOVA IZGRADNJE “KUĆE SOMOĐI” UKLJUČUJUĆI NABAVU I UGRADNJU DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM TE IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I DRENAŽE U “VRTU SOMOĐI” U LUDBREGU, 01. 03. 2018.

Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:
Infrastrukturni radovi izgradnje “Kuće Somođi” uključujući nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom te izvođenje građevinskih radova i drenaže u “Vrtu Somođi” u Ludbregu.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, do kraja dana.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 7. ožujka 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje lijevo), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.
Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 8. ožujka 2018. godine do kraja dana.


[divider_line]
DOWNLOAD – Sva dokumentacija izvedbenog projekta

[divider_line]
[divider_line]
Naručitelj Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034,

priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju, do kraja dana.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte
na savjetovanje 5. siječnja 2018. godine u 09:00 sati u prostorije Grada Ludbrega (prizemlje desno), Trg Sv. Trojstva 14 u Ludbregu te da svoj dolazak potvrde na e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 5. siječnja 2018. godine do kraja dana.
[divider_line]


[divider_line]
Download svih dokumenata
[divider_line]

Skip to content